Θεσσαλική κηπευτική

Η Θεσσαλική κηπευτική είναι επιχείρηση παραγωγής μανιταριών ποικιλίας πλευρώτους.  Ιδρύθηκε το 2006, εδρεύει στο Μορφοχώρι Λάρισας και λειτουργεί με πρότυπα θερμοκήπια. Η εταιρία SPIRITO έχει αναλάβει το λογότυπο και την επικοινωνία της επιχείρησης όπως και τις πωλήσεις της προσπαθώντας πάντα την αύξηση αυτών.

Read more...
Subscribe to this RSS feed