ΕΣΥΝΕ

Ο ΕΣΥΝΕ είναι Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών. Αποστολή της Ο.Ε.ΣΥ.Ν.Ε. είναι να συνεισφέρει ουσιαστικά στη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής παρουσίας της Ελληνικής Νεανικής Επιχειρηματικότητας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Χάρτη. Στόχος της είναι να αποτελέσει οργανικό και δυναμικό κομμάτι των νέων παραγωγικών δυνάμεων που θα εκπροσωπεί και θα εκφράζει ζωντανά στοιχεία του νεανικού κοινωνικού ιστού και θα υπηρετεί το επιχειρηματικό συμφέρον. Η εταιρίας μας συνεργάζεται με τον ΕΣΥΝΕ καθώς προσφέρει, τη σταθερή μακροχρόνια πολιτική και στρατηγική για την αύξηση της εξωστρέφειας και δικτύωσης των νέων επιχειρηματιών, την αναπτυσσόμενα μαζική εκπροσώπηση των ελληνικών νεανικών επιχειρήσεων, την προσφορά δικτύωσης σε Πανευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Επίπεδο, την ανοιχτή και χωρίς διακρίσεις προσέγγιση και ενημέρωση νέων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ανεξαρτήτως επιχειρηματικού κλάδου ή κύκλου εργασιών.

Read more...

Δίκτυο

Το φροντιστηριακό Δίκτυο είναι φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης. Η εταιρίας μας φρόντισε χάρη στη σωστή προβολή και διαφήμιση να αναδείξει την επιχείρηση και να γίνει μια από τις πιο επιτυχημένες στο συγκεκριμένο κλάδο. Επιπρόσθετα, λόγω του target group που απευθύνεται η επιχείρηση, την προωθήσαμε και στο internet και ειδικότερα μέσω των social mediaδημιουργώντας σελίδα και ειδικό application στο facebook.

 

 
Read more...

ΑΕΛ

Ως ειδικοί σε θέματα μάρκετινγκ ασχοληθήκαμε και με το αθλητικό μάρκετινγκ. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε αναλάβει την ομάδα της ΑΕΛ για να την  προωθήσουμε στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο. Αυτό που προσπαθούμε είναι να βρούμε τις κατάλληλες χορηγίες σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις του πελάτη και να δημιουργήσουμε σωστές προωθητικές ενέργειες που να είναι κερδοφόρες για τον οργανισμό.

Read more...

Mr. Print

Σαν εταιρία που προσφέρει υπηρεσίες μάρκετινγκ έχουμε αναλάβει την προώθηση και προβολή κάποιων επιχειρήσεων όπως το Mr Print, όπου είναι επιχείρηση γεμίσματος μελανοδοχείων. Πιο συγκεκριμένα, προσπαθήσαμε να αναδείξουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει ώστε να υπάρξει αύξηση των πωλήσεων πάντα όμως με το κατάλληλο μίγμα μάρκετινγκ. Ακόμα προχωρήσαμε σε προωθητικές ενέργειες μέσω του internet, όπως, δημιουργία ιστοσελίδας.

Read more...
Subscribe to this RSS feed