ΧΧρήστος Γενιτσεφτσής – Managing Director

Χρήστος Γενιτσεφτσης

genitsef

Απόφοιτος του Χημικού Τμήματος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΠΣ) στην Κβαντική Χημεία και στο Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία (MSc Marketing & Communication), με ειδίκευση στο Green Marketing, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Από το 1995 έως το 2008, Υπεύθυνος Δικτύου  στην Καπνοβιομηχανία Καρέλια Α.Ε (Τμήμα Μάρκετινγκ και Διαφήμισης). 
Από το 2008, Διευθυντής (μέτοχος) της εταιρίας Spirito Group Marketing & Communication, με κύρια δραστηριότητα το marketing, την επικοινωνία, την διαφήμιση, τις πωλήσεις, την εκπαίδευση, την πράσινη ανάπτυξη και τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας.
Πρώην Πρόεδρος του ΕΣΥΝΕ Θεσσαλίας,(Ελληνικός Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών Θεσσαλίας), Αν. Γραμματέας της ΟΕΣΥΝΕ και γραμματέας στον ΕΣΛ (Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας).
Δημιουργός της της αλυσίδας καταστημάτων σε όλα την Ελλάδα (15) με την επωνυμία  MRPRINT (καταστήματα Refilling printer) και υπεύθυνος ανάπτυξης-μέτοχος. 
Από το 2013, Πρόεδρος της Αγροτικής σχολής Open Mellon  A.E. 
Επίσης από το 2013, Συνεργάτης του Γραφείου Υποστήριξης Έρευνας και Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (προγράμματα  προώθησης , αξιοποίησης και διασύνδεσης με την αγορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων).