Προεπιλεγμένη Εικόνα

spirito

Οικονομολόγος – We are hiring

Η Spirito Business & Communication Group επιθυμεί να προσλάβει Οικονομολόγο με σύμβαση ανάθεσης έργου για την υποστήριξη επιχειρησιακού έργου ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020. Απαραίτητες προϋποθέσεις:Αναγνωρισμένο πτυχίο Οικονομολόγου Εμπειρία από 2-5 έτη (διαχείριση και παρακολούθηση έργων, διαχείριση συμβάσεων, οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση ομάδων εργασίας, προγραμματισμός, έλεγχος και τεκμηρίωση παραδοτέων)…

Δικηγόρος – We are hiring

Η Spirito Business & Communication Group επιθυμεί να προσλάβει Δικηγόρο με σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη επιχειρησιακού έργου ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020.  Απαραίτητες προϋποθέσεις:Αναγνωρισμένο πτυχίο Νομικής Σχολής Άριστη γνώση της ελληνικής νομικής ορολογίας Εμπειρία από 3-5 έτη Τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος θα εκτιμηθεί Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας…

Γεωπόνος – We are hiring

Η Spirito Business & Communication Group επιθυμεί να προσλάβει Γεωπόνο με σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη επιχειρησιακού έργου ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020.  Απαραίτητες προϋποθέσεις:Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονίας Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα εκτιμηθεί Προϋπηρεσία. Ορθή χρήση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας  Μπορείτε να στείλετε το CV σας, στη διεύθυνση info@spirito.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο