Προεπιλεγμένη Εικόνα

Spirito Group

e-λιανικό – Επιδότηση επιχειρήσεων μέχρι του ποσού των 5000€!

e lianiko

Αναρτήθηκε η προκήρυξη του προγράμματος “e-λιανικό”, που αφορά την επιδότηση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού), οι οποίες διατηρούν φυσικό κατάστημα…

Σύμβουλο Μάρκετινγκ – We are hiring

spirito we are hiring symboylos marketingk

Η Spirito Business & Communication Group επιθυμεί να προσλάβει Σύμβουλο Μάρκετινγκ με σύμβαση ανάθεσης έργου για την υποστήριξη επιχειρησιακού έργου ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020.  Απαραίτητες προϋποθέσεις:Πτυχίο ΑΕΙ ή Μεταπτυχιακό (Marketing/ Οικονομικά/ Επικοινωνία ή σε συναφές αντικείμενο) Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση Άριστη χρήση της ελληνικής και…

Οικονομολόγος – We are hiring

spirito we are hiring oikonomologo

Η Spirito Business & Communication Group επιθυμεί να προσλάβει Οικονομολόγο με σύμβαση ανάθεσης έργου για την υποστήριξη επιχειρησιακού έργου ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020. Απαραίτητες προϋποθέσεις:Αναγνωρισμένο πτυχίο Οικονομολόγου Εμπειρία από 2-5 έτη (διαχείριση και παρακολούθηση έργων, διαχείριση συμβάσεων, οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση ομάδων εργασίας, προγραμματισμός, έλεγχος και τεκμηρίωση παραδοτέων)…

Μετάβαση στο περιεχόμενο