Προεπιλεγμένη Εικόνα

Spirito Group

Δικηγόρος – We are hiring

spirito we are hiring dikigoro

Η Spirito Business & Communication Group επιθυμεί να προσλάβει Δικηγόρο με σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη επιχειρησιακού έργου ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020.  Απαραίτητες προϋποθέσεις:Αναγνωρισμένο πτυχίο Νομικής Σχολής Άριστη γνώση της ελληνικής νομικής ορολογίας Εμπειρία από 3-5 έτη Τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος θα εκτιμηθεί Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας…

Γεωπόνος – We are hiring

spirito we are hiring geoponos

Η Spirito Business & Communication Group επιθυμεί να προσλάβει Γεωπόνο με σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη επιχειρησιακού έργου ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020.  Απαραίτητες προϋποθέσεις:Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονίας Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα εκτιμηθεί Προϋπηρεσία. Ορθή χρήση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας  Μπορείτε να στείλετε το CV σας, στη διεύθυνση info@spirito.gr

Web Developer – We are hiring

spirito we are hiring web developer 1

Η SpiritoBusiness & CommunicationGroup επιθυμεί να προσλάβει Web Developper με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υποστήριξη επιχειρησιακού έργου ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020.  Απαραίτητες προϋποθέσεις:Αναγνωρισμένο πτυχίο με κατεύθυνση την Πληροφορική Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση Σωστή χρήση αγγλικής γλώσσας Άριστη γνώση HTML5, CSS, JavaScript, PHP, Drupal Γνώση σχεδίασης responsive web pages…

Μετάβαση στο περιεχόμενο