Κατηγορία SATI

SATI Project Update

2022.02.07 SATI Project update

Το συγχρηματοδοτούμενο έργο SATI υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας την Καινοτομία στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΚΑ226-VET. Συντονιστής του έργου είναι η Spirito Group και σκοπός του η δημιουργία μίας ολοκληρωμένης πλατφόρμας κατάρτισης με…

Μετάβαση στο περιεχόμενο