Πανεπιστήμιο των Πολιτών

Πανεπιστήμιο των Πολιτών

Πανεπιστήμιο Πολιτών Flyer

Το Πανεπιστήμιο των Πολιτών είναι ένας νέος θεσμός της “Πόλης που Μαθαίνει”.

Έχει προγραμματίσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 16 κύκλους μάθησης.
Λειτουργεί στο πλαίσιο της «Λάρισας – Πόλη που Μαθαίνει», με ευθύνη της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής του Δ. Λαρισαίων και της αρμόδιας Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών & Εκπαιδευτικών Δράσεων.
Τελεί υπό την αιγίδα της Εθνικής Επιτροπής της UNESCO.

Πανεπιστήμιο Πολιτών Flyer 2 Logo Πανεπιστήμιο Πολιτών

Η Spirito Group υλοποίησε τα παρακάτω:

Σχεδιασμός Λογοτύπου του φορέα με σκοπό την καλύτερη επικοινωνία και προβολή των υπηρεσιών που αυτή παρέχει.

Σχεδιασμός τρίπτυχου ενημερωτικού φυλλαδίου (εικαστική αναπαράσταση και σύνταξη του περιεχομένου, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για τους σκοπούς, τον τρόπο λειτουργίας και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχει ο φορέας).

Σχεδιασμός Αφίσας για την προώθηση της δράσης του φορέα

Σχεδιασμός πρότυπου template για όλους τους κύκλους μάθησης και προσαρμογή κάθε θεματικού κύκλου (8-10 κύκλοι) βάσει του προτύπου.

Πανεπιστήμιο Πολιτών Flyer 4

Επικοινωνία

Spirito Business & Communication Group

Κούμα 29, Λάρισα

Τ: +30 2410 252121

E: info@spirito.gr

Facebook: https://www.facebook.com/spiritogroup/

LinkedIn: Xristos Genitseftsis