««ΤΟΠΣΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

topsa

«ΤΟΠΣΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

«ΤΟΠΣΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

(ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ)

Εθνικό/Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

SPIRITO: Δράσεις μελέτης, Οργάνωση εκδηλώσεων υποστήριξης του έργου

 

Ομάδα/-ες Στόχου

Άνεργοι, Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, Νέοι Επιστήμονες

1

Σύντομη Περιγραφή του έργου

Στόχος του έργου αποτέλεσε η υποστήριξη:

-ανέργων με σκοπό την πρόσληψή τους από επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα προγράμματα χρηματοδότησης νέων θέσεων απασχόλησης,  

-ανέργων οι οποίοι ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση

-ειδικών κατηγοριών νέων επιστημόνων και αγροτών οι οποίοι ενδιαφέρονται να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο επικεντρώθηκε στη δημιουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων αλλά και μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης. Ειδικότερα προβλέπεται η δημιουργία 15 νέων επιχειρήσεων και μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης η οποία θα αφορά στην παραγωγή και διάθεση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων σε συνδυασμό με αγροτουριστικές δραστηριότητες. Παράλληλα θα επιχειρηθεί και η προώθηση στην απασχόληση μιας ομάδας 15 ωφελουμένων οι οποίοι θα προετοιμαστούν κατάλληλα μέσω κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης. Για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου θα αξιοποιηθούν το σύνολο των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ όπως δράσεις των ΠΕΠ, του Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας & Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και του ΟΑΕΔ (ΝΘΕ, ΝΕΕ).

Το έργο ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2013 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2015.

Αντικείμενο του Έργου της SPIRITO

Οργάνωση και υλοποίηση study visits, workshops, βιωματικών σεμιναρίων επίδειξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας, ημερών καριέρας.

RDZHF    SF

Επικοινωνία

Spirito Business & Communication Group
Κούμα 29, Λάρισα
Τ: +30 2410 252121
E: info@spirito.gr
Facebook: https://www.facebook.com/spiritogroup/
Instagram: https://www.instagram.com/spiritogroup/
LinkedIn: Xristos Genitseftsis