ΠΠροεκλογικη καμπάνια –ΛΑΡΙΣΑIΩΝ ΠΟΛΙΣ

dgx

Προεκλογικη καμπάνια –ΛΑΡΙΣΑIΩΝ ΠΟΛΙΣ

Η εταιρία ανέλαβε τη διαφημιστική εκστρατεία του υποψηφίου δημάρχου του Δήμου Λαρισαίων κ. Ιωάννη Σάπκα.

xh   ikj

Η Spirito υλοποίησε τα παρακάτω:

Social Media Καμπάνια (Facebook, Youtube)

Δημιουργία / υποστήριξη ιστοσελίδας

Προεκλογικά φυλλάδια-banners (έντυπα και ηλεκτρονικά)

Καταχώρηση στις εφημερίδες

Πρόγραμμα πολιτικών πρωτοβουλιών, εμφανίσεων και επισκέψεων του υποψηφίου

Συνεντεύξεις και φωτογραφίσεις

Διοργάνωση εκδηλώσεων

Στοχευμένες τηλεφωνικές  επαφές

s

hjuk    hj