ΓΓεωπόνος - We are hiring

Γεωπόνος - We are hiring

Γεωπόνος - We are hiring

Η Spirito Business & Communication Group επιθυμεί να προσλάβει Γεωπόνο με σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη επιχειρησιακού έργου ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020.
 

Απαραίτητες προϋποθέσεις:
Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονίας

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα εκτιμηθεί

Προϋπηρεσία.

Ορθή χρήση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 

Μπορείτε να στείλετε το CV σας, στη διεύθυνση info@spirito.gr

Επικοινωνία

Spirito Business & Communication Group

Κούμα 29, Λάρισα

Τ: +30 2410 252121

E: info@spirito.gr

Facebook: https://www.facebook.com/spiritogroup/

LinkedIn: Xristos Genitseftsis