ΣΣύμβουλο Μάρκετινγκ - We are hiring

Σύμβουλο Μάρκετινγκ - We are hiring

Σύμβουλο Μάρκετινγκ - We are hiring

Η Spirito Business & Communication Group επιθυμεί να προσλάβει Σύμβουλο Μάρκετινγκ με σύμβαση ανάθεσης έργου για την υποστήριξη επιχειρησιακού έργου ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020.
 

Απαραίτητες προϋποθέσεις:
Πτυχίο ΑΕΙ ή Μεταπτυχιακό (Marketing/ Οικονομικά/ Επικοινωνία ή σε συναφές αντικείμενο)

Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση

Άριστη χρήση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

Άριστη γνώση H/Y και τεχνικών μάρκετινγκ

 

Μπορείτε να στείλετε το CV σας, στη διεύθυνση info@spirito.gr

 

Επικοινωνία

Spirito Business & Communication Group
Κούμα 29, Λάρισα
Τ: +30 2410 252121
E: info@spirito.gr
Facebook: https://www.facebook.com/spiritogroup/
Instagram: https://www.instagram.com/spiritogroup/
LinkedIn: Xristos Genitseftsis