ΕΕνίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία

ΑΝΑΣΑ Logo

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία

Η επιχείρησή “ΓΕΝΙΤΣΕΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. SPIRITO”, που δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, εντάχθηκε στη Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία–“ΑΝΑΣΑ”» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 30 εκ. ευρώ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (100% Δημόσια Δαπάνη) της επένδυσης είναι 31.970,43€, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία» 2014-2020.

Η Δράση «ΑΝΑΣΑ»στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Θεσσαλίας, με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης για τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19.

Επισυναπτόμενα αρχεία

Επικοινωνία

Spirito Business & Communication Group
Κούμα 29, Λάρισα
Τ: +30 2410 252121
E: info@spirito.gr
Facebook: https://www.facebook.com/spiritogroup/
Instagram: https://www.instagram.com/spiritogroup/
LinkedIn: Xristos Genitseftsis