ΤΤαυτότητα

id

Η εταιρεία Spirito Group ιδρύθηκε το 2008 από μια ομάδα νέων ανθρώπων που έχουν σαν κύριο μέλημά τους την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών στους τομείς του Μάρκετινγκ, της Διαφήμισης, της Επικοινωνίας, των Πωλήσεων, του Merchhandising, της Συμβουλευτικής, των Νέων Τεχνολογιών και των Εκδόσεων.

Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο διαφάνειας του ΕΣΡ, καθώς και πιστοποιημένη κατά:

ΕΛΟΤ 14001: 2015

ΕΛΟΤ 1435 : 2009

ISO 9001: 2008

  ISO 14001      ΕΛΟΤ 1435      iso 9001   

 

Στη Spirito είμαστε επικεντρωμενοι σε αρχές όπως:
-Η παροχή υπηρεσιών υψηλής & σταθερής ποιότητας.
-Ο υψηλός βαθμός αφοσίωσης στην εξυπηρέτηση των πελατών μας.

-Η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης.
-Η ανάπτυξη μακροχρόνιων και αμφίπλευρων εποικοδομητικών συνεργασιών.
-Η παροχή οικονομικών λύσεων μέσα από την κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αναγκών των πελατών μας.
-Η συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων της αγοράς. 

 
Φιλοσοφία μας είναι η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό ως το σημαντικότερο παράγοντα για την επίτευξη των στόχων μας. Στο πλαίσιο αυτό, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη αυτού, καθώς και στη δημιουργία πνεύματος ομαδικότητας και συνεργασίας.

 

Επικοινωνία

Spirito Business & Communication Group
Κούμα 29, Λάρισα
Τ: +30 2410 252121
E: info@spirito.gr
Facebook: https://www.facebook.com/spiritogroup/
Instagram: https://www.instagram.com/spiritogroup/
LinkedIn: Xristos Genitseftsis