ΟΟι υπηρεσίες μας

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

Μάρκετινγκ

 • agro-marketing,
 • expo-marketing
 • πράσινο μάρκετινγκ (green marketing)
 • αθλητικό  μάρκετινγκ (sports marketing)

Branding & Labeling

 • Product Branding
 • Personal Branding
 • Corporate Branding
 • Smart Labeling

Ίντερνετ

 • δημιουργία ιστοσελίδων (site)
 • δημιουργία διαδικτυακού portal
 • διαδικτυακό μάρκετινγκ (digital marketing)

Διαφήμιση & Επικοινωνία

 • above the line advertising (ATL)
 • below the line advertising (BTL)
 • through the line advertising (TTL)
 • promotion

Εκδόσεις


Διοργάνωση Εκδηλώσεων (Mega Events)

 • διοργάνωση συνεδρίων,
 • διοργάνωση ημερίδων
 • διοργάνωση επιστημονικών συμποσίων
 • διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (φεστιβάλ)

Συμβουλευτική

 • υποβολή & υλοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ΠΠΑ, ΓΓΕΤ

Έρευνα αγοράς

 • Πολιτική Έρευνα
 • Κοινωνική Έρευνα

Οργάνωση / Υποστήριξη προεκλογικής καμπάνιας

Επικοινωνία

Spirito Business & Communication Group

Κούμα 29, Λάρισα

Τ: +30 2410 252121

E: info@spirito.gr

Facebook: https://www.facebook.com/spiritogroup/

LinkedIn: Xristos Genitseftsis