ΠΠροεκλογικη καμπάνια –ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΛΙΟΥ

hj

Προεκλογικη καμπάνια –ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΛΙΟΥ

Η εταιρία ανέλαβε τη διαφημιστική εκστρατεία του υποψηφίου Βουλευτή για το ΚΙΝΑΛ Κα. Μαρία Γαλλιού.

srg

Η Spirito υλοποίησε τα παρακάτω:

Προεκλογικά φυλλάδια-banners (έντυπα και ηλεκτρονικά)

Καταχώρηση στις εφημερίδες

Πρόγραμμα πολιτικών πρωτοβουλιών, εμφανίσεων και επισκέψεων του υποψηφίου

Συνεντεύξεις και φωτογραφίσεις

Στοχευμένες τηλεφωνικές  επαφές

 

fd

hj

tyghj kl,m