ΠΠροεκλογικη καμπάνια –ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

kj

Προεκλογικη καμπάνια –ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η εταιρία ανέλαβε τη διαφημιστική προβολή της υποψήφιας Περιφερειακής Συμβούλου για τη ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Κα Ελένη Λιάγκουρα.

 

Η Spirito υλοποίησε τα παρακάτω:

Social Media Καμπάνια (Facebook, Youtube)

Προεκλογικά φυλλάδια-banners (έντυπα και ηλεκτρονικά)

Καταχώρηση στις εφημερίδες

Πρόγραμμα πολιτικών πρωτοβουλιών, εμφανίσεων και επισκέψεων του υποψηφίου

Στοχευμένες τηλεφωνικές  επαφές

hjb

oikj