ΠΠροεκλογικη καμπάνια –ΛΑΡΙΣΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

,hjnm

Προεκλογικη καμπάνια –ΛΑΡΙΣΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

Η εταιρία ανέλαβε τη διαφημιστική προβολή του υποψηφίου Δημοτικού Συμβούλου για τη ΛΑΡΙΣΑ ΜΠΡΟΣΤΑ κ. Αθανασίου Μαμάκου.

 

Η Spirito υλοποίησε τα παρακάτω:

Social Media Καμπάνια

Προεκλογικά φυλλάδια-banners (έντυπα και ηλεκτρονικά)

Καταχώρηση στις εφημερίδες

Πρόγραμμα πολιτικών πρωτοβουλιών, εμφανίσεων και επισκέψεων του υποψηφίου

Στοχευμένες τηλεφωνικές  επαφές

hjkl

gg