ΤΤΕΕ/ΤΚΔΘ - ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ghbjn

ΤΕΕ/ΤΚΔΘ - ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ- ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο του Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας διοργάνωσε την Ημερίδα με θέμα "Ημερίδα "Ανακύκλωση στη Θεσσαλία: Προβλήματα και Προοπτικές", στη Λάρισα, την Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011.

Στόχοι:

- να αναδείξει τη σημερινή κατάσταση αναφορικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, να εντοπιστούν οι υπαρκτές ευκαιρίες και εμπόδια, να διατυπωθούν προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία της Ανακύκλωσης

- να προσφέρει βήμα διαβούλευσης μεταξύ εκπροσώπων της κεντρικής και τοπικής διοίκησης, επαγγελματικών ενώσεων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, φορέων πολιτών, επιχειρήσεων κλπ που εμπλέκονται στην υπόθεση.

- να ευαισθητοποιήσει τα μέσα ενημέρωσης και το ευρύτερο κοινό σχετικά με την κρισιμότητα του ζητήματος και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη διοίκηση, τους παραγωγικούς φορείς και τους καταναλωτές

- να μεταφέρει στο κοινό  επιτυχημένα παραδείγματα από περιοχές άλλων χωρών

 

Θεματικές Ενότητες της Ημερίδας:

Αστικά απορρίμματα (συμπεριλαμβανομένων και των υλικών κατεδαφίσεων ή οδοποιίας)

Ενεργειακή αξιοποίηση και Βιώσιμη ανάπτυξη

Ανακύκλωση – Ενεργειακή Αξιοποίηση – Βιώσιμες προοπτικές για την ανάπτυξη

Διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων και αποβλήτων από τον Πρωτογενή τομέα

Διεθνής εμπειρία – Δίκτυα επιχειρήσεων

 

Η Spirito υλοποίησε τα παρακάτω:

-Συνδιοργάνωση και επικοινωνία του Συνεδρίου

-Προσέγγιση και διαχείριση των εισηγητών

-Οργάνωση και συντονισμός των επιτροπών

-Δημιουργία και εφαρμογή του προωθητικού υλικού της εκδήλωσης

  • αφίσας A3 (ηλεκτρονική & έντυπη)
  • πρόσκληση (ηλεκτρονική & έντυπη)
  • πρόγραμμα (ηλεκτρονικό & έντυπο)
  • φάκελος

-Εξεύρεση χορηγιών

hjkn

hbj,nm,

ghbnjm,

 

Επικοινωνία

Spirito Business & Communication Group
Κούμα 29, Λάρισα
Τ: +30 2410 252121
E: info@spirito.gr
Facebook: https://www.facebook.com/spiritogroup/
Instagram: https://www.instagram.com/spiritogroup/
LinkedIn: Xristos Genitseftsis