ΔΔικηγόρος - We are hiring

Δικηγόρος - We are hiring

Δικηγόρος - We are hiring

Η Spirito Business & Communication Group επιθυμεί να προσλάβει Δικηγόρο με σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη επιχειρησιακού έργου ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020.
 

Απαραίτητες προϋποθέσεις:
Αναγνωρισμένο πτυχίο Νομικής Σχολής

Άριστη γνώση της ελληνικής νομικής ορολογίας

Εμπειρία από 3-5 έτη

Τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος θα εκτιμηθεί

Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

 

Μπορείτε να στείλετε το CV σας, στη διεύθυνση info@spirito.gr

Επικοινωνία

Spirito Business & Communication Group
Κούμα 29, Λάρισα
Τ: +30 2410 252121
E: info@spirito.gr
Facebook: https://www.facebook.com/spiritogroup/
Instagram: https://www.instagram.com/spiritogroup/
LinkedIn: Xristos Genitseftsis