ΟΟικονομολόγος - We are hiring

Οικονομολόγος - We are hiring

Οικονομολόγος - We are hiring

Η Spirito Business & Communication Group επιθυμεί να προσλάβει Οικονομολόγο με σύμβαση ανάθεσης έργου για την υποστήριξη επιχειρησιακού έργου ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:
Αναγνωρισμένο πτυχίο Οικονομολόγου

Εμπειρία από 2-5 έτη (διαχείριση και παρακολούθηση έργων, διαχείριση συμβάσεων, οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση ομάδων εργασίας, προγραμματισμός, έλεγχος και τεκμηρίωση παραδοτέων)

Τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος θα εκτιμηθεί

Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

 

Μπορείτε να στείλετε το CV σας, στη διεύθυνση info@spirito.gr

Επικοινωνία

Spirito Business & Communication Group
Κούμα 29, Λάρισα
Τ: +30 2410 252121
E: info@spirito.gr
Facebook: https://www.facebook.com/spiritogroup/
Instagram: https://www.instagram.com/spiritogroup/
LinkedIn: Xristos Genitseftsis